Mapei

KERACOLOR FF

Keracolor FFVodoodbojna cementna fug masa poboljšana polimerima sa DropEffect® tehnologijom, za fuge širine do 6mm.

Priprema fug mase: zamešati u čistoj posudi 5kg Keracolor FF sa 1,1-1,5 l ciste vode (ili FUGOLASTIC proizvodom ako je predviđeno) u homogenu masu. Za fugovanje poda, masa može biti tečnija (oko 1,2-1,6 l vode na 5 kg). Mešati mešačem manjom brzinom dok se ne dobije homogena masa. Gotovu masu ostaviti da stoji 2-3 min., pa je ponovo promešati.

Priprema podloge: ako su pločice veoma porozne ili se postavljaju u toplijim krajevima ili u prisustvu vetra, kvasiti podlogu za fugu čistom vodom.

Fugovanje: pripremljenu fug masu naneti odgovarajućom gumenom špahtlom i odstraniti višak mase. Pripremljena masa mora da se iskoristi u roku od 2 sata.

Finiširanje: KERACOLOR FF gubi svoju plastičnost i postaje neprovidan posle 10-20 minuta. Izravnati i očistiti površinu sa odgovarajućim sunđerom. Kod većih površina, čišćenje možete obaviti sprecijalnim mašinama za tu namenu.

Prohodnost: podovi su prohodni posle 24h.

Puno opterećenje: površine su spremne za upotrebu nakon 7 dana, a punjenje bazena i rezervoara mogućc je nakon 7 dana.

Temperatura nanošenja: od +5°C do +35°C.

Skladištenje: 24 meseca u originalnoj ambalaži na suvom mestu.

 

FUGOLASTIC

Fugoplastic Mapei

 

Tečni polimerni dodatak masama za fugovanje Keracolor FF i Keracolor GG.

Područje primene: Fugolastic se primenjuje kao zamena za vodu kod pripreme mešavina cementnih masa za fugovanje Keracolor FF i Keracolor GG u cilju poboljšanja prianjanja, mehaničkih svojstava, smanjenja poroznosti i upojnosti.

 

 

 

Fugolastic se koristi za fugovanje:

 • fasada, balkona, terasa i bazena;
 • prostora s visokim mehaničkim opterećenjima;
 • starih, oštećenih i slabo vezanih fuga (potrebno je odstraniti barem 2/4 postojece fuge);
 • podnih i zidnih obloga na fleksibilnim podlogama;
 • svih vrsta mozaika;
 • podnih i zidnih obloga koje se često cčste parom ili vodom pod pritiskom;

Napomena: Fugolasitc se ne sme koristiti za fugovanje opeke, neglaziranog klinkera i pločica s vrlo poroznom i/ili hrapavom površinom. Kod fugovanja poliranog porcelanizovanog gresa, potrebno je prethodno izvesti probno fugovanje, kako bi proverili da li se može očistiti u potpunosti.

Potrošnja: zavisi od veličine fuge i pločica.

Ambalaža: posude od 25, 10, 5 i 1 kg.

 

ULTRACOLOR

Ultracolor MapeiPoboljšana, brzovezujuća i brzosušeća, vodoodbojna masa za fugovanje za fuge širine od 2 do 20 mm, izrađena prema BioBlock® i DropEffect® tehnologiji ne iscvetava i ne uzrokuje plesan.

Područje primene: Fugovanje unutrašnjih i spoljašnjih podnih i zidnih obloga od svih vrsta keramičkih pločica (dvaput i jednom pečenih, klinker, porcelaniziranog itd.) terakote, obloga od kamena (prirodnog, mermera, granita, aglomerata itd.) staklenog i mermernog mozaika. Osigurava potpuno jednoličnu boju, ne uzrokuje iscvetavanje, brzo se suši, te su podne i zidne obloge brzo spremne za upotrebu.

BioBlock® tehnologija koja je primenjena na ovom proizvodu blokira stvaranje plesni, te njihovo prodiranje na površinu fuge u vlažnim uslovima. Takođe, upotreba specijalnih hidrofobičnih dodataka DropEffect® osigurava masi za fugovanje visoka vodoodbojna svojstva, te se zbog toga manje prlja i ima odličnu trajnost.

Idealna je za fugovanje fasada, balkona, terasa, bazena kao i kupatila i kuhinja. Posebno je primerena za fugovanje podova u supermarketima, restoranima, aerodromima, te ostalim javnim površinama.

Potrošnja: Zavisi od veličine fuge.

Ambalaža: Vreće od 25 kg, kutije od 5 i 1 kg, u zavisnosti od boje.

 

MAPELASTIC

Mapelastic Mapei

 

Dvokomponentna, visoko elastična, cementna masa za hidroizolaciju i zaštitu cementnih podloga.

 

 

 


Područje primene: MAPELASTIC se upotrebljava za:

 • hidroizolaciju kupatila, balkona i terasa u vezi sa završnom oblogom od keramičkih pločica ili kamena,
 • hidroizolaciju betonskih vodoskoka, rezervoara i bazena,
 • hidroizolaciju nosećih i pregradnih zidova u suterenu koji su u kontaktu sa zemljom,
 • zaštitu betonskih površina koje su u stalnom kontaktu sa vodom,
 • zaštitu betonskih površina koje su izložene dinamičkim i hemijskim opterećenjima (CO₂, SO₂, hloridi i sulfati),
 • prevlačenje betonskih površina koje imaju stabilne konstruktivne fuge,
 • prevlačenje betonskih površina koje imaju nedovoljan zaštitni sloj iznad armature.

Podloge: MAPELASTIC može da se nanosi na beton, cementne maltere, kamen i keramičke pločice koje su dobro slepljene sa podlogom.


Nanošenje: MAPELASTIC naneti na podlogu metalnom gletericom u dva sloja ukupne debljine 2 do 3 mm. U još svež prvi sloj maltera MAPELASTIC utisnuti armaturnu mrežicu od staklenih vlakana otpornu na alkalije. Drugi sloj naneti posle 4 do 5 sati, odnosno najkasnije sledećeg dana.

Potrošnja: 1,7 kg/m2 za svaki mm debeljine nanosa.
2,2 kg/m2 za svakimm debeljine pri mašinskom nanosu.
Pakovanje: 32 kg komplet (komponenta A vreća od 24 kg i komponenta B kanta od 8 kg).

 

ADESILEX P9

Mapei Adesilex P9

Poboljšani lepak na cementnoj bazi sa dobrom početnom čvrstoćom prianjanja, produženim otvorenim vremenom i bez klizanja na vertikalnim površinama (za nanose do 5 mm)

Područje primene: Lepljenje svih vrsta mozaika, keramičkih pločica i porcelaniziranog gresa na spoljašnje i unutrašnje podne, zidne i plafonske površine uobičajenih podloga (pod uslovom da su sazrele, suve, čvrste, čiste i stabilne) kao što su:

 • cementni in anhidritni estrisi,
 • malteri na bazi cementnih i krečno-cementnih veziva,
 • unutrašnji zidovi od blokova i porobetona,
 • podloge na bazi gipsa,
 • podloge s podnim grejanjem, koje se oblažu keramičkim pločicama formata do 900 cm²,
 • postojeće s podlogom čvrsto vezane podne pločice koje se oblažu pločicama formata do 900 cm²,
 • čvrsto prionjivi disperzioni nanosi boja u unutrašnjim prostorima,
 • školjke bazena u unutrašnjim prostorima, koje se oblažu keramičkim pločicama manjih formata.

Primeren za tačkasto lepljenje termoizolacionih materijala, kao što su ekspandirani polistiren, kamena i staklena vuna, heraklit (drvo-cementne ploče), ploče za zvučnu izolaciju idr.
Oblaganje površina na bazi gipsa ili anhidrita (kalcijum-sulfata) moguće je nakon prethodne pripreme površine nanošenjem Primer-a G, Mapeprim-a SP ili Primer-a S.

Potrošnja: 1,3 kg/m2 za 1 mm debljine nanosa.

Pakovanje: 25 kg vreće, 4 x 5 kg vreće


ADESILEX P10

Mapei Adesilex P10

 

Poboljšani cementni lepak bele boje, s dobrim početnim čvrstoćama prianjanja, za polaganje mozaika, keramičkih i kamenih pločica, bez klizanja na vertikalnim površinama

Područje primene:  Lepljenje svih vrsta mozaika na papiru ili mrežici, keramičkih pločica, porcelaniziranoga gresa, te na vlazi dimenzijskih stabilnih proizvoda od kamena na spoljašnje i unutrašnje zidne i podne površine, kao što su:

 • malteri na bazi cementnih veziva;
 • hidroizolacioni sistem Mapelastic;
 • podloge na bazi gipsa;
 • postojeće, s podlogom čvrsto vezane, pločice koje se oblažu mozaikom;
 • cementni estrisi;

pod uslovom da su sazrele, stabilne, čvrste, suve i čiste.

Ako Adesilex P10 umesto s vodom izmešate s Isolastic-om (50% razređen s vodom), dobićete lepak fleksibilnosti razreda S1 (prema EN 12002).


Oblaganje površina na bazi gipsa moguće je nakon prethodne pripreme površine nanošenjem Primer-a G, Mapeprim-a SP ili Primer-a S.

Fugovanje:  na zidovima nakon 4 – 8 sati, u zavisnosti od upojnosti podloge;
na podovima nakon 24 sata.

Potrošnja:  2 – 5 kg/m2.


ISOLASTIC


Mapei IsolasticDodatak na bazi lateksa za poboljšanje elastičnosti lepkova na cementnoj osnovi.
Isolastic je sintetički polimer koji se meša sa Kerabond-om, Kerabond-om T,  Kerafloor-om  ili Adesilex-om P10 za poboljšanje prionjivosti i fleksibilnosti.


Preporuke:  Kerabond, Kerabond T, Kerafloor ili Adesilex P10 pomešan sa Isolastic-om, nikada se ne sme koristiti za:

 • polaganje kamenih ploča koje se mogu deformisati usled vlage;
 • polaganje mermera ili prirodnog kamena na kom bi se moglo pojaviti iscvetavanje soli ili mrlje od vlage.;
 • polaganje pločica u rezervoarima, bazenima ili hladnjačama koje se trebaju brzo pustiti u upotrebu;
 • polaganje na metalnim, gumenim, PVC površinama i linoleumu.

Vreme trajanja mešavine: više od 8 sati.


Otvoreno vreme: 20 minuta.


Fugovanje:

 • vertikalno: nakon 4-8 sati;
 • horizontalno: nakon 24-36 sata.

Prohodnost: nakon 24-36 sati.
Konačno stvrdnjavanje: nakon oko 14 dana.
Potrošnja: 1-2 kg/m².
Ambalaža: kanisteri od 25-10-5kg.


KERAFLEX MAXI S1


Mapei Keraflex Maxi S1Poboljšani fleksibilni lepak na cementnoj bazi sa produženim otvorenim vremenom i bez klizanja na vertikalnim površinama za polaganje keramičkih pločica i proizvoda od kamena, proizveden u skladu sa Low Dust tehnologijom. Posebno je pogodan za polaganje velikoformatnih porcelanskih pločica i prirodnog kamena.


Za nanose debljine od 3 do 15 mm.


Područja primene: za unutrašnje i spoljašnje lepljenje keramičkih pločica svih vrsta i veličina (jednom i dvaput pečene pločice, porcelanske pločice, klinker, terakota itd.), lepljenje pločica na neravne površine i maltere, bez potrebe prethodnog izravnjavanja podloge; za unutrašnje i spoljašnje lepljenje proizvoda od kamena (pod uslovom da materijali nisu osetljivi na vlagu); za tačkasto lepljenje izolacionih materijala u unutrašnjim prostorima, kao što su ekspandirani polistiren, kamena i staklena vuna, Eraklit® (drvo-cementne ploče), zvučno-izolacioni paneli, pluta itd. Inovativna Low Dust tehnologija, koja je i osnovno obeležje ovog lepka, omogućava smanjeno ispuštanje prašine tokom mešanja proizvoda, pa je samim tim postupak polaganja mnogo zdraviji za podopolagače.


Preporuke: Ne koristite Keraflex Maxi S1:

 • na drvenim podlogama;
 • na metalnim, gumenim, PVC podlogama i linoleumu.
 • na podlogama od prirodnog kamena i mermera koje su podložne iscvetavanju ili stvaranju mrlja.
 • na podlogama od prirodnog i veštačkog kamena koje su podložne pomeranju usled vlage.
 • na prefabrikovanim betonskim elementima koji su podložni velikom pomeranju.
 • kada je potrebno da površina u kratkom roku bude spremna za mehaničko opterećenje.

Tehničke karakteristike


Odnos mešanja: 100 delova belog Keraflex-a Maxi S1 sa 29-31 delova vode (težinski).


Konzistencija mešavine: pasta.


Vreme upotrebe mešavine: preko 8 sati.


Temperaturni interval za nanošenje: od +5º C do +35º C.


Otvoreno vreme (prema EN 1346): 30 minuta.


Vreme korekcije: oko 60 minuta.


Fugovanje zidova: nakon 4-8 sati.


Fugovanje podova: nakon 24 sata.


Prohodnost: nakon 24 sata.


Puno opterećenje: nakon 14 dana.


Ambalaža: Keraflex Maxi S1 sivi-vreće od 25 kg, Keraflex Maxi S1 beli-vreće od 23 kg.

 

Marazzi  Marazzi Espana  Kerama Marazzi   Hatria  Kolpa san Rosan 
  
 
       
 
 Henkel Ceresit Huppe   Hansgrohe  Keramika Kanjiza  Mapei Pinoart 
          
 
 pozzi-ginori-logoo  Tehnounion  vidima-logo  Zorka Keramika  Geberit